שערים לבית פרטי

תוכן עניינים

 החברה המובילה לשערים לבית פרטי בהתאמה לדרישות ולצרכים

בניית שערים לבית פרטי לכניסה לחנייה, למוסך או שער כניסה לבית משותף היא החלטה מורכבת.הדורשת שיקול דעת מעמיק. שיקול הדעת כאמור מתמקד בהוצאות הצפויות על הקמה ובנייה של השער ובחיוניות שלהן אל מול מצב קיים. מדובר בהוצאה לא קטנה, אשר יש מקום לתהות האם היא כדאית ומהי התועלת שלה אל מול העלות הצפויה של הקמת שער לבית הפרטי. יחד עם זאת, הקמת שער לבית הפרטי טומנת בחובה שינוי לא קטן של הרגלי חיים הן של הדיירים והן של מי ששוהים בסביבה המגודרת ושל אנשים המגיעים אליה כאורחים, או במסגרת העבודה. לא עוד כניסה ויציאה חופשיים אל המבנה וגם לא כניסה של רכבים או אנשים זרים למתחם הפרטי או העסקי. בנוסף לאלה, שערים כאמור חייבים להיות מותאמים לקונספט ולמבנה הכללי של הבניין. האם הטרחה הכרוכה בהקמת שערים אכן מוצדקת? מה המשמעות של התוספת החדשה לאסתטיקה ולפרקטיקה בבית?

שערים לבית פרטי – הטרחה והמשמעויות שלה

בניית שער לבית מהווה למעשה סוג של שיפוץ, והיא עשויה להעלות בצורה משמעותית את הערך בפועל של הבית המשופץ. בניית השער צריכה להתבצע תוך התייעצות באדריכל, אם בניית השער איננה חלק מגדר המקיפה את המבנה. אבל גם אם כך הדבר – כדאי להתייעץ עם איש מקצוע או מסגריה מומלצת ,בגלל הצורך להתאים את השער למראה הכללי של הבית. האדריכל יתכנן את המבנה והצורה של השער כמו גם את האופן שבו הוא ישתלב במראה הכללי של הבית.

מדרגות חוץ

בניית שערים לבית פרטי או כל שער אחר מהווה סוג של שינוי מבני, מה שמחייב רישום השינוי בתב"ע (תכנית בניין עירונית). זאת, למרות שהשער איננו חלק אינטגראלי מהמבנה של הבת עצמו. השינוי הזה, בדומה לאישור על תוספות שונות, כגון פרגולות, מחייב אישור הרשויות. אישור לשינוי כאמור יכול להיות מוגש אך ורק על ידי אדריכל. בלא שינוי התב"ע, בניית השער עלולה להיחשב כבלתי חוקית. באשר לשאלת ההצדקה של הטרחה הכרוכה בבניית שער חדש – הרי שמדובר בהחלטה פרטנית, שצריכה להתקבל לאחר שיקול יסודי.

המשמעות של שער לבית לאסתטיקה

בדרך כלל, בניית שערים לבית פרטי מתבצעת על פי תכנית המותאמת למבנה הספציפי. התכנית כוללת את סוג השער הנדרש וצריכה להתחשב במשמעויות שלו הן מבחינה הנדסית והן מבחינה אסתטית. אם סוגי השערים הקיימים ניתן למנות שערים נפתחים, שערים נגררים, שערים נגללים או שערי גרמושקה. הבנייה של השער חייבת להתחשב בבטיחות של המשתמשים ולכלול אמצעים שונים לשמירה עליה ולעמוד בכל תקני הבטיחות שימנעו פגיעה ברכוש ובעיקר באנשים. במדינת ישראל קיימים תקנים ברורים וידועים בנושא הבטיחות, שיש להתחשב בהם בכל מצב. עם זאת, תכנון נכון של השער עשוי להפוך אותו לפנינה של ממש גם מבחינה אסתטית.

אם יש לך עניין בבניית שערים לבית פרטי, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת והמומחים שלנו יסייעו לך בתכנון וההוצאה לפועל של בניית השער החדש.

שערים לבית פרטי

התקשרו עכשיו