Site icon המרכז הישראלי למסגרות

גדר רשת

מה זה אומר ולמה נדרשת גדר רשת

הקמת גדר רשת או אחרת מסביב למבנה או לשטח מסוים, נובעת מהכוונה למנוע מאנשים בלתי מורשים להיכנס לתך השטח המגודר. עם זאת, במקרים רבים נובעת הקמת הגדר דווקא מהרצון למנוע מאנשים המצויים בתוכה, לצאת מהגבולות שהגדר מתווה עבורם. אילו סוגי גדר קיימים בשוק כיום? מהם ההבדלים העיקריים בין הסוגים השונים של גדרות? כיצד משתלבת הקמה של גדר במדיניות התכנונית של הרשות המקומית? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא הגדרות והמשמעויות שלהן.

סוגים שונים של גדרות והמשמעות שלהם

המושג "גדר" נוגע לבל האופציות הקיימות לגידור של שטח מסוים – כלומר התוויית הגבולות של השטח כאמור. גידור של שטח אמור להדגיש את הבעלות עליו ואת העדר הרשות למי שאיננו מורשה לכך, להיכנס לתחומי השטח המגודר. גדר רשת או אחרת יכולה להקיף מבנה או בית קטן ממדים, מבנה ענק או מתחם רחב של מבנים. בנוסף, גדר יכולה לשמש כסימן להפרדה בין מדינות שונות. הגדר הידועה ביותר שנבנתה בשנים האחרונות בישראל היא גדר הגבול עם מצריים. המטרה של הגדר כאמור היתה למנוע המשך ההסתננויות לישראל, ועל פי הדיווחים, המטרה הזאת הושגה בשלמותה.

עם הסוגים השונים של גדרות ניתן למנות גדרות אבן, גדרות מעץ, גדרות טבעיות או גדרות מתכת מסוגים שונים. גדר רשת הינה סוג אחד של גדר מתכת. סוג נוסף כאמור הוא גדר התיל, שעשויה להיות מוקמת בגבהים שונים ובמידה משתנה של מאסיביות. גדר רשת מעניקה אפשרות מעשית להפוך אותה, בליווי אמצעים נוספים, לפחות חשופה לחדירה.

מדיניות תכנון מקומית והקמת גדר רשת

תוכנית המתאר ברשויות המקומיות השונות מהווה את הבסיס שעל פיו נבנים בתים פרטיים, בנייני מגורים ובניינים מסוגים אחרים. תוכניות המתאר ברשויות המקומיות הן פרטניות, ונוגעות לכל תחומי הפעילות בשטח. בין השאר, עוסקות התוכניות כאמור בסוגי הגדרות שניתן להציב מסביב לבתים ולבניינים שונים. תוכנת המתאר עשויה להתיר או לאפשר בניית גדר מאבנים, בלוקים וחומרים כגון אלה. מנגד, מתאפשרת לרוב בניית גדר קלה, כאשר גדר הרשת נחשבת לגדר קלה, שמרבית הרשויות המקומיות אינן מונעות את ההקמה שלה. באופן עקרוני, בניית גדר רשת או כל סוג אחר של גידור כמו גדר ברזל בניגוד לתוכנית המתא, או שלא בתיאום עם גופי התכנון ברשות המקומית, עלולים לגרום להם לדרוש את הסרת הגדר. עם זאת, הקמת גדר מונעת ויכוחים מיותרים בין שכנים על גודל השטח השייך לכל אחד.

אם יש לך עניין להקים גדר רשת מסביב לבית, לבניין המגורים שלך או מסביב לעסק, המרכז הישראלי למסגרות כאן בשבילך. כדאי ליצור קשר כעת, ואנשי המקצוע שלנו יחזרו אליך בהקדם. הם יסייעו לך לבחור את סוג הגדר המתאים לך ולהתאים אותו לצרכים הספציפיים שלך, תוך התחשבות הן בפן המעשי של הקמת הגדר והן בפן האסתטי שלה.

Exit mobile version